ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

vanadgepek.hu weboldalhoz

Adatkezelő adatai:

Adatkezelő adatvédelmi tisztviselőt nem alkalmaz.

Az adatkezelés irányelvei

Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon történik. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok gyűjtése csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból történik. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok kezelését megfelelő és releváns módon, és csak a szükséges mértékig terjedően végzi. Adatkezelő kijelenti, hogy a pontatlan személyes adatok helyesbítése, vagy törlése érdekében minden ésszerű lépést megtesz. Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok tárolása olyan formában történik, hogy az érintettek azonosítását csak szükséges ideig tegye lehetővé.

Adatkezelő kijelenti, hogy a személyes adatok kezelése során megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítja a személyes adatok megfelelő biztonságát, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve.

Az adatvédelem elveit minden azonosított vagy azonosítható természetes személyre vonatkozó információ esetén alkalmazza.

Az adatkezelés jogszerűsége

A személyes adatok kezelése akkor jogszerű, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

Adatkezelések

Adatkezelő a honlapján (https://vanadgepek.hu) keresztüli adatkezeléseket az alábbiak szerint valósítja meg:

Kapcsolatfelvétel, információkérés

A weboldal látogatóinak, felhasználóinak lehetősége van a kapcsolatfelvételre, információkérésre oly módon, hogy a weboldal „Kapcsolat” részén szereplő telefonon hívást kezdeményeznek, vagy az ugyanott szereplő email címre emailt írnak, illetve a „Visszahívást kérek” gomb megnyomását követően a weboldalon elhelyezett emailküldő űrlapokon keresztül közvetlenül is felvehetik a kapcsolatot adatkezelővel, illetve visszahívást kérhetnek.

Ezen adatkezelések célja az érdeklődő azonosítása annak érdekében, hogy az adatkezelő felvehesse vele a kapcsolatot. Az ilyen módon adatkezelő birtokába kerülő adatok: az érdeklődő kereszt és vezetékneve, email címe, telefonszáma. Ezen adatokat adatkezelő a cél megvalósulásáig, azaz érdeklődés esetén a válasz megadásáig, folytonos kommunikáció esetén a kommunikáció véglegesítéséig, de legkésőbb az utolsó kommunikációt követő 30 napig kezeli.

Ezen adatkezelés jogalapja az érintett hozzájárulása, amelyet email írása, illetve telefonálás esetén az email írásával, a telefonálással egyértelműen megtesz. A weboldalon keresztül történő közvetlen kapcsolatfelvétel (kapcsolatfelvételi email, illetve visszahívás kérés) esetén is önként bocsátja az adatkezelő rendelkezésére a telefonszámát és nevét. A visszahívást kérő üzenetet, illetve a kapcsolatfelvételi emailt csak úgy lehet elküldeni, ha az érintett jelölőnégyzet bejelölésével nyilatkozik arról, hogy megismerte az adatkezelő adatkezelési tájékoztatóját és elfogadja az abban foglaltakat, illetve hozzájárul adatai kezeléséhez. Mindezek alapján az adatok forrása közvetlenül az érintett.

A weboldalon keresztül az oldalakhoz, cikkekhez hozzászólás írása nem engedélyezett, illetve a honlapra történő beregisztrálás sem lehetséges, így ezeken a jogcímeken adatkezelés nem történik. A honlapra bejelentkezni kizárólag a honlap rendszergazdája tud.

Sütik „Cookie-k”

A weboldalon sütiket használunk annak érdekében, hogy a lehető legjobb felhasználói élményt biztosítsuk látogatóinknak. A sütik kis méretű adatfájlok, amelyeket a weboldal helyez el a látogató böngészésre használt eszközén. A sütik elmentik a böngészési adatokat, így weboldalunk következő meglátogatásakor oldalunk felismeri a látogató böngészőjét, és kényelmesebbé teheti számára az oldalunk használatát.

Többféle sütit különböztethetünk meg:

A sütik (cookie) beállításait a felhasználó módosíthatja, amelynek mikéntjéről az alábbi linkeken tájékozódhat:A sütiket a felhasználó törölheti is a saját számítógépéről, illetve letilthatja böngészőjében a sütik alkalmazását. A sütik kezelésére általában a böngészők Eszközök/Beállítások menüjében az Adatvédelem/Előzmények/Egyéni beállítások menü alatt, cookie, süti vagy nyomkövetés megnevezéssel van lehetősége.

Harmadik féltől kapott cookie:
Google Analytics cookie.

Ezek a sütik név nélküli adatokat gyűjtenek arról, hogyan használják a látogatók a weboldalt, ennek alapján javítani lehet a használhatóságot. A felhasználó személyének beazonosítása nem lehetséges. A Google Analytics által használt fő cookie a „__ga” kezdetű cookie. További információ: www.google.hu/intl/hu/policies/privacy/

A Google Analytics letiltása az alábbiak szerint történhet:

Idézet az oldalról: Azok a webhelyfelhasználók, akik nem szeretnék, hogy a Google Analytics JavaScript jelentést készítsen az adataikról, telepíthetik a Google Analytics letiltó böngészőbővítményét. A bővítmény megtiltja a Google Analytics JavaScript (ga.js, analytics.js, és dc.js) számára, hogy információkat küldjön a Google Analytics rendszernek. A böngészőbővítmény a legtöbb újabb böngészőben használható. A Google Analytics letiltó böngészőbővítménye nem akadályozza meg az adatküldést maga a webhely és más internetes elemzési szolgáltatások részére.https://support.google.com/analytics/answer/6004245?hl=hu

A Google adatvédelmi irányelvei: https://policies.google.com/privacy?hl=hu

Az adatok felhasználásával és védelmével kapcsolatos információk részletesen a fenti hivatkozásokon érhetők el.
Adatvédelem részletesen
Közösségi oldalak

A közösségi oldal egy médiaeszköz, ahol az üzenetet közösségi felhasználókon keresztül terjesztik. Az érintettek köre: valamennyi regisztrált felhasználó. Az adatgyűjtés célja a weboldal vagy a hozzá kapcsolódó weblap népszerűsítése. Az adatkezelés jogalapja az érintett önkéntes hozzájárulása. Az adatkezelés időtartama: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok törlési határideje: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok megismerésére jogosultak: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatkezeléssel kapcsolatos jogok: az adott közösségi oldalon megtekinthető szabályozás szerint. Az adatok tárolási módja: elektronikus.

Az érintett jogai

A tájékoztatás kéréshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tájékoztatást kérhet arról, hogy az adatkezelő milyen adatait, milyen jogalapon, milyen adatkezelési cél miatt, milyen forrásból, mennyi ideig kezeli. Az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb a kérelem beérkezésétől számított egy hónapon belül tájékoztatja az érintettet a fenti kérdésekről.

A helyesbítéshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti bármely adatának módosítását. Erről az adatkezelő haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül intézkedik és a megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.

A törléshez való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának törlését. Kérelmére az adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi és a megadott elérhetőségre a törlés megtörténtéről tájékoztatást küld.

A zároláshoz, korlátozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti adatának zárolását. A zárolás addig tart, amíg a megjelölt indok szükségessé teszi az adatok tárolását. A kérelemre az adatkezelő ezt haladéktalanul, de legfeljebb 30 napon belül megteszi és a megadott elérhetőségre az adatok zárolásáról tájékoztatást küld.

A tiltakozáshoz való jog

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül tiltakozhat az adatkezelés, különösen a profilalkotás és az automatizált adatkezelés ellen. A tiltakozást az adatkezelő a kérelem benyújtásától számított legrövidebb időn belül, de legfeljebb 15 napon belül megvizsgálja, annak megalapozottsága kérdésében döntést hoz és a döntésről a megadott elérhetőségre tájékoztatást küld.

Az adathordozhatósághoz való jog.

Bármely személy a megadott elérhetőségeken keresztül kérheti, hogy a rá vonatkozó, általa az adatkezelő rendelkezésére bocsátott személyes adatokat tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban megkapja, továbbá kérheti, hogy ezeket az adatokat egy másik adatkezelőnek továbbítsa nélkül, hogy ezt akadályozná az az adatkezelő, amelynek a személyes adatokat a rendelkezésére bocsátotta.

Az adatkezeléssel kapcsolatos jogérvényesítési lehetőség

Az érintett a jogainak megsértése esetén az adatátvevő az adatkezelő ellen bírósághoz fordulhat. A bíróság az ügyben soron kívül jár el. A pert az érintett - választása szerint - a lakóhelye vagy tartózkodási helye szerint illetékes törvényszék előtt is megindíthatja.

Adatfeldolgozók:

Tárhelyszolgáltató:

Az adatkezelés alapjául szolgáló jogszabályok